Polityka Prywatności

WPROWADZENIE

W niniejszym dokumencie przedstawimy Tobie wszystkie niezbędne informacje na temat:

 1. Kim jesteśmy i czym się zajmujemy.
 2. Jakie dane osobowe gromadzimy.
 3. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.
 5. Czy udostępniamy dane osobom 3cim, czy profilujemy dane osobowe, czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 6. Jak chronimy Twoje dane osobowe
 7. Poinformujemy Cię o Twoich prawach.
 8. Poinformujemy Cię o Cookies.

 ZACZYNAMY


1. Administratorem danych osobowych jest NaprawApple Rafał Trzebuchowski, z siedzibą w Łodzi.

 • Dane teleadresowe

Adres: NaprawApple Rafał Trzebuchowski, ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź
E-mail: naprawaapple@naprawaapple.com
Telefon: +48 534 422 225

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail, podane powyżej.


2. Administrator wyznaczył następujące zbiory przetwarzanych danych:

 • sprzedaż swoich produktów – dane osobowe kupujących,
 • faktury – dane osobowe klientów,
 • telefon firmowy – dane osobowe w książce kontaktów,
 • poczta e-mail – dane osobowe w ramach korespondencji,
 • współpracownicy – dane osobowe związane z zatrudnieniem,
 • umowy – dane osobowe zawarte w umowach.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.1         Podstawą prawną jest również Twoja zgoda, którą wyraziłeś podczas jednej z czynności, zaznaczając stosownej treści checkboxy:

 • zakup produktów/usług w sklepie internetowym,
 • zakup produktów/usług w sklepie stacjonarnym,

3.2         Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia umowy i jej realizacji,
 • wystawienia faktur,
 • sprzedaży produktów/usług,
 • obsługi reklamacji,
 • kontaktu z klientami.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.


4. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez firmę NaprawApple Rafał Trzebuchowski działalności, chyba że wcześniej firma otrzyma decyzję o usunięciu danych z bazy.

Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.


5. Administrator nie udostępnia danych osobowych.

5.1         Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, które pośredniczą przy zawarciu umowy i jej realizacji.

5.2         Administrator nie profiluje danych osobowych.

5.3         Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem może być obszar USA, która współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatność, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Sytuacje te dotyczą migracji danych na serwery dedykowane poza EOG lub przetwarzania danych w celach marketingowych (zwykle systemy mailingowe do wysyłki newslettera).


6. Dane będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Polsce oraz w przypadku wysyłki newslettera przy użyciu systemu MailPoet – na terenie Francji czyli w Uni Europejskiej lub MailChimp – na terenie USA. Usługodawcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Hostingodawca, któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych. Więcej informacji znajduje się tutaj.


7. Masz prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.


8. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Użytkownika oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.

Konfigurację można zmienić korzystając z linków dla następujących przeglądarek:

 • Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 • Edge

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 • Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 • Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US


Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.